کاپیتول ایالت تنسی

ساختمان کاپیتول ایالت تنسی (Tennessee State Capitol) بنایی است که شاخه مقننه دولت ایالت تنسی در آن قرار دارد.

Tennessee state capitol 2009.jpg

بنای کنونی در سال ۱۸۴۵ با معماری ویلیام استریکلند ساخته گردید و در نشویل قرار دارد.

این بنا خانه مجلس نمایندگان و سنای ایالت است.[۱]

نگارخانهویرایش

منابعویرایش