کایدو (lang-mn|ᠬᠠᠢᠳᠤ؛ ح. الگو:Birth-year – ۱۳۰۱ (۷۰-۷۱ ساله)) نوه اوگتای خان (۱۱۸۵–۱۲۴۱) و خان House of Ögedei و دفاکتو در خانات جغتای یک شاخه از امپراتوری مغول بود. در طی قرن سیزدهم او بر بخشی از سین‌کیانگ و آسیای مرکزی حکمرانی می‌کرد. وی تا هنگام مرگ در سال ۱۳۰۱ علیه پسرعمویش قوبلای خان، بنیانگذار دودمان یوآن در چین، فعالیت می‌کرد.

کایدو
Kaidu's tamga.png
فرزند(ها)اوروس
چاپار
قوتولون
Danishmendji
ساربان
یانگیچار
دودمانHouse of Ögedei
پدرکاشین
مادرشابکانا خاتون
زادروزح. الگو:Birth-year
مرگ۱۳۰۱ (۷۰-۷۱ ساله)
قراقروم

منابعویرایش