کایدو (lang-mn|ᠬᠠᠢᠳᠤ؛ ح. الگو:Birth-year – ۱۳۰۱ (۷۰−۷۱ ساله)) نوه اوگتای خان (۱۱۸۵–۱۲۴۱) و خان House of Ögedei و دفاکتو در خانات جغتای یک شاخه از امپراتوری مغول بود. در طی قرن سیزدهم او بر بخشی از سین‌کیانگ و آسیای مرکزی حکمرانی می‌کرد. وی تا هنگام مرگ در سال ۱۳۰۱ علیه پسرعمویش قوبلای خان، بنیانگذار دودمان یوآن در چین، فعالیت می‌کرد.

کایدو
Kaidu's tamga.png
زادهح. الگو:Birth-year
درگذشته۱۳۰۱ (۷۰−۷۱ ساله)
قراقروم
فرزند(ان)اوروس
چاپار
قوتولون
Danishmendji
ساربان
یانگیچار
دودمانHouse of Ögedei
پدرکاشین
مادرشابکانا خاتون

منابعویرایش