کتاب جزآء از جمله کتاب‌های آیین بیانی است که توسط سید علی محمد شیرازی نگاشته شده‌است. این کتاب شامل ۲۷۴ صفحه بوده و از آثار مهم بابیان می‌باشد.

سید علی محمد شیرازی مشهور به باب
صفحه نخست کتاب جزآء. این کتاب یکی از آثار سید علی محمد شیرازی می‌باشد.

پانویس ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش