کتاب دعا کتابی وابسته به آثار نیایش‌سرایانه کاتولیکان است که دربرگیرندهٔ همهٔ شیوه‌نامه‌ها و دستورهای آیین عشای ربانی می‌باشد.

"کتاب دعاً اثر جان ویلیام واترهاوس

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش