کتاب نمازنامه عام

کتاب دعانامه عمومی یک کتاب دعای مسیحی است که به‌خصوص در بین فرقه‌های انگلیکان مسیحیت رواج دارد. این کتاب اولین بار در سال ۱۵۴۹ و در زمان حکومت ادوارد ششم انگلستان منتشر شد و حاصل بازنویسی متون مسیحی پس از جدایی انگلستان از کلیسای کاتولیک بود.

نسخه‌ای از کتاب دعانامه عمومی نسخهٔ ۱۶۶۲ که در سال ۱۷۶۰ به چاپ رسیده‌است.

منابع ویرایش