کد چندریخت

کد چندریخت (پلی‌مورفیک) ویروسی رایانه‌ای است که به لحاظ ظاهری شبیه کد نیمه‌چندریخت (الیگومورفیک) است.

هر دو، از نوع ویروس‌های کدشده هستند و هر دو حلقهٔ رمزگشایی‌شان را در هر آلوده‌سازی جدید تغییر می‌دهند. اما ویروس چندریخت، تعداد نامحدودی حلقهٔ رمزگشایی دارد. به عنوان مثال، ویروس Tremor نزدیک به شش میلیارد حلقهٔ رمزگشایی مختلف دارد! واضح است که امکان ندارد که ویروس‌های چندریخت را با لیست‌کردن و در نظر گرفتن همهٔ حالتهای ممکن جستجو و کشف کرد.[۱].

منابعویرایش

  1. ویروس‌ها و بدافزارهای کامپیوتری. دکتر بابک بشری راد، دکتر آرش حبیبی لشکری. انتشارات ناقوس. ۱۳۹۱