کرامول (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کرامول در معانی زیر کاربرد دارد: