باز کردن منو اصلی
سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
پرمین سیسورالین آسلین → پس از آن
کربنیفر پنسیلوانین گژلین ۲۹۸٫۹–۳۰۳٫۷
کازیمووین ۳۰۳٫۷–۳۰۷٫۰
مسکوین ۳۰۷٫۰–۳۱۵٫۲
باشکیرین ۳۱۵٫۲–۳۲۳٫۲
میسیسیپین سرپوخووین ۳۲۳٫۲–۳۳۰٫۹
ویزین ۳۳۰٫۹–۳۴۶٫۷
تورنزین ۳۴۶٫۷–۳۵۸٫۹
دوونین پسین فامنین → پیش از آن
بخش‌بندی‌های دوره کربنیفر بر پایه کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی[۱]
طرح گیاهان معمول دوره کربنیفروس.

کربُنیفر یا کربُنیفِروس (Carboniferous) یا زُغالین یکی از دوره‌های زمین‌شناسی از دوران دیرینه‌زیستی است که از پایان دوونین، در ۰٫۴ ± ۳۵۸٫۹ میلیون سال پیش، تا آغاز پرمین، در ۰٫۱۵ ± ۲۹۸٫۹ میلیون سال پیش طول کشید.

اکسیژن جو در این دوره به بالاترین حد خود (۳۵٪) رسید. جنگل‌های وسیعی سطح زمین را پوشانده بود که بعدا تبدیل به زغال سنگ شدند. زندگی جانوران بر روی زمین (روی خاک و خشکی) در دوره کربنیفروس کاملاً شکل گرفته بود و دوزیستان و خزندگان و بندپایان فراوان بودند و بسیاریشان از نمونه‌های امروزی خیلی درشت‌تر بودند.

جانداران دریایی این دوره شامل روزن‌داران، گل‌سان‌زیان، خزه‌زیان، صدفیان، بازوپایان، شاخ‌قوچی، hederelloids, microconchids و خارپوستان (به ویژه زنبق دریایی) بود.

کربنیفروس خود به دو زیردوره (subperiod) تقسیم می‌شود:

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین
  1. "International Chronostratigraphic Chart". International Commission on Stratigraphy. Retrieved 9 May 2013.