کربن آبی (انگلیسی: Blue carbon‎) نوعی از کربن است که از اقیانوس‌ها و اکوسیستم‌های ساحلی به دست می‌آید. کربن گرفته شده توسط موجودات زنده در اقیانوس‌ها شامل کرنا، شوره‌زار ساحلی، علف دریایی و جلبک گرفته شده و به شکل زیست‌توده و رسوبات، ذخیره می‌شود.

چرخه کربن

منابعویرایش