کردستان (نشریه)

کردستان[پ ۱] مجله‌ای ماهانه، به زبان‌های کردی و ترکی بود که بین سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ در ارومیه به سردبیری عبدالرزاق بدرخان و صاحب امتیازی اسماعیل آقا سیمیتقو منتشر می‌شد.[۱]


پانویس ویرایش

  1. گووار یا گوڤار کوردستان

منابع ویرایش

  1. فرهنگ کتب و نشریات کردستان، شهاب خضری، ص۳۳۵