ستیغ تهیگاهی

عبارتست از برآمدگی دوطرف استخوان لگن افراد
(تغییرمسیر از کرست ایلیاک)

سِتیغ خاصِره‌ای یا ایلیاک کرست (انگلیسی: Iliac crest‎) به سطح فوقانی بالهای استخوان تهی‌گاهی گفته می‌شود. این بخش از خار خاصره قدامی فوقانی (ASIS) تا خار خاصره خلفی فوقانی (PSIS) امتداد دارد.

ستیغ خاصره‌ای
Pelvic girdle illustration.svg
Pelvic girdle.
Pelvis diagram.png
Overview of Ilium as largest bone of the pelvis.
جزئیات
لاتینcrista iliaca
شناسه‌ها
فهرست گریp.۲۳۴
دورلندز
/السویر
c_62/۱۲۲۶۶۶۷۲
واژگان آناتومیA02.5.01.106
اف‌ام‌اِی16914
واژگان کالبدشناسی استخوان

بیشتر عضلات دیوارهٔ قدامی خارجی شکم مانند عضله مایل داخلی شکم، عضله مایل خارجی شکم و عضله عرضی شکمی و سایر عضلات مانند عضله پشتی بزرگ به این قسمت متصل هستند.

ستیغ خاصره‌ای در تمامی طولش در حاشیه پایینی کمر لمس می‌شود و بالاترین نقطه آن در سطح مهره چهارم کمری (L4) قرار گرفته و حدود ۵–۴ سانتی‌متر از پایین‌ترین قسمت حاشیه دنده‌ای فاصله دارد.

جستارهای وابستهویرایش

استخوان تهی‌گاهی

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش