کرمان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کرمان به چند معنی در متن‌های فارسی بکار می‌رود: