باز کردن منو اصلی

کِرْمینه (به انگلیسی: Vermis) _ یا برای تأکید، کرمینهٔ مخچه (به انگلیسی: Cerebellar vermis) _ بخش میانی مخچه در مغز می‌باشد که دو نیم‌کرهٔ چپ و راست مخچه را از هم جدا می‌کند.[۱][۲] دلیل این نامگذاری همسانی شکل این بخش با کِرم است؛ Vermis هم واژه‌ای لاتین به معنی کِرم است و در کتاب علوم هشتم نیز این مبحث به طور کامل توزیح داده شده است. [۳]

مغز: کرمینهٔ مخچه
CerebellumDiv.png
نمایش طرح کلی زیربخش‌های عمدهٔ کالبدشناختی مخچه. دید از بالای یک مخچهٔ گسترانیده شده که کرمینه را در یک صفحه به نمایش می‌گذارد.
Gray703.png
زیر صفحهٔ مخچه. (کرمینه با برچسب «Tuber vermis» در زیر دیده می‌شود.)
نام لاتین vermis cerebelli
آناتومی گری subject #187 788
بخشی از مخچه
نورونیمز ancil-146

پانویس‌هاو منابعویرایش

نگارخانهویرایش