کرها(به یونانی: Κῆρες)، در اسطوره‌های یونان، ارواح مرگ هستند.

کرها
اساطیر یونان باستان
عنوانارواح مرگ
جنسیتمونث
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

کر در یونانی به معنای ویرانی است. کرها از نظر شکل ظاهری مشابه ارینوئس هستند. گاهی مطابق مویرای فرض می‌شوند.

جستارهای وابسته

منابع

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحبتهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹