کره‌گون

نوعی شکل از بیضی گون است که شبیه به کره است

در هندسهٔ تحلیلی، کره‌گون (به انگلیسی: Spheroid) حاصل دوران یک بیضی حول یکی از قطرهایش است[۱].

OblateSpheroid.PNG

کره‌گون حالت خاصی از بیضی‌گون، یک رویهٔ کران‌دار است و یکی از انواع رویه‌های درجهٔ دوم محسوب می‌شود.

معادلهٔ استانداردویرایش

در دستگاه مختصات دکارتی، روش استاندارد نمایش کره‌گونی با قطر‌های   و   و با مرکز در مبدأ مختصات به صورت زیر است[۱]:

 

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش