کره شمالی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

کره شمالی از ۵ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۶ در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو در برزیل به رقابت پرداختند. کره شمالی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴ در لس آنجلس به دلیل اتحاد جماهیر شوروی تحریم شرکت نکرده و در نهایت منجر به تحریم دوباره بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۸ در سئول با کره جنوبی بود.

کره شمالی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶
کره شمالی
کد المپیک      PRK
در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو
ورزشکاران ۳۱ ورزشکار در ۹ رشته‌ ورزشی
‌مدال‌ها
رتبه: ۳۴
طلا
۲
نقره
۳
برنز
۲
مجموع
۷
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰
کره شمالی نمایندگان در ریو ۲۰۱۶ المپیک ایجاد کرد