کرک (الیاف)

کُرک یا کورک به تارهای ریز مو روی بدن برخی جانداران یا به‌طور مصنوعی روی برخی پارچه‌ها (مانند مخمل) گفته می‌شود. کرک‌ها کیفیت‌های بسیار مختلفی دارند.

کرک رو بدن جانداران

برخی از کرک‌های حیوانی:

منبعویرایش