کشتارهای جمعی در حکومت‌های کمونیستی

در حکومت‌های کمونیستی در قرن بیستم کشتارهای جمعی رخ داد که میزان تلفات آن‌ها بین ۸۵ تا ۱۰۰ میلیون تخمین زده می‌شود.[۱] منابع علمی بر علل کشتارهای جمعی در یک جامعه تمرکز می‌کنند، گرچه برخی ادعاها در خصوص علل مشترک کشتارهای جمعی طرح شده‌است. بیشترین کشتارها در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برهبری ژوزف استالین، در جمهوری خلق چین برهبریمائو تسه‌تونگ، و در کامبوج برهبری خمرهای سرخ رخ داده است.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. Courtois (1999) "Introduction" p. X: USSR: 20 million deaths; China: 65 million deaths; Vietnam: 1 million deaths; North Korea: 2 million deaths; Cambodia: 2 million deaths; Eastern Europe: 1 million deaths; Latin America: 150,000 deaths; Africa: 1.7 million deaths; Afghanistan: 1.5 million deaths; the international Communist movement and Communist parties not in power: about 10,000 deaths.

منبع شناسیویرایش

مطالعه بیشترویرایش

پیوند به بیرونویرایش