کشتی بادبانی: گونه‌ای از کشتی است که در آن برایِ «پیشرانش» بادبان نصب شده‌ است.

یک نبرد دریایی بین دو کشتی گالئون سمت چپ کشتی گالئون وار متعلق به اسپانیا و سمت راست کشتی گالئون متعلق به هلند
یک نبرد دریایی بین دو کشتی گالئون سمت چپ گالئون وار اسپانیا و سمت راست گالئون معمولی متعلق به هلند در سده ۱۷ میلادی.
جی‌دی کندی، یک کشتی بادبانی تمام آهنی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی به خدمت نیروی دریایی پادشاهی سوئد درآمد. این کشتی اکنون در ساحل استکهلم پهلو گرفته است و به عنوان مسافرخانه تغییر کاربری داده شده‌است.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش