کشف عناصر شیمیایی

جدولویرایش

جدول تناوبی بر اساس دوره کشف
۱ ۲ ۳   ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
گروه →  
↓ دوره  
۱ ۱
H
۲
He
۲ ۳
Li
۴
Be
۵
B
۶
C
۷
N
۸
O
۹
F
۱۰
Ne
۳ ۱۱
Na
۱۲
Mg
۱۳
Al
۱۴
Si
۱۵
P
۱۶
S
۱۷
Cl
۱۸
Ar
۴ ۱۹
K
۲۰
Ca
۲۱
Sc
۲۲
Ti
۲۳
V
۲۴
Cr
۲۵
Mn
۲۶
Fe
۲۷
Co
۲۸
Ni
۲۹
Cu
۳۰
Zn
۳۱
Ga
۳۲
Ge
۳۳
As
۳۴
Se
۳۵
Br
۳۶
Kr
۵ ۳۷
Rb
۳۸
Sr
۳۹
Y
۴۰
Zr
۴۱
Nb
۴۲
Mo
۴۳
Tc
۴۴
Ru
۴۵
Rh
۴۶
Pd
۴۷
Ag
۴۸
Cd
۴۹
In
۵۰
Sn
۵۱
Sb
۵۲
Te
۵۳
I
۵۴
Xe
۶ ۵۵
Cs
۵۶
Ba
57
La
  ۷۲
Hf
۷۳
Ta
۷۴
W
۷۵
Re
۷۶
Os
۷۷
Ir
۷۸
Pt
۷۹
Au
۸۰
Hg
۸۱
Tl
۸۲
Pb
۸۳
Bi
۸۴
Po
85
At
86
Rn
۷ ۸۷
Fr
۸۸
Ra
۸۹
Ac
  ۱۰۴
Rf
۱۰۵
Db
۱۰۶
Sg
۱۰۷
Bh
۱۰۸
Hs
۱۰۹
Mt
۱۱۰
Ds
۱۱۱
Rg
۱۱۲
Cn
۱۱۳
Nh
۱۱۴
Fl
۱۱۵
Mc
۱۱۶
Lv
۱۱۷
Ts
۱۱۸
Og
 
  ۵۸
Ce
۵۹
Pr
۶۰
Nd
۶۱
Pm
۶۲
Sm
۶۳
Eu
۶۴
Gd
۶۵
Tb
۶۶
Dy
۶۷
Ho
۶۸
Er
۶۹
Tm
۷۰
Yb
۷۱
Lu
 
  ۹۰
Th
۹۱
Pa
۹۲
U
۹۳
Np
۹۴
Pu
۹۵
Am
۹۶
Cm
۹۷
Bk
۹۸
Cf
۹۹
Es
۱۰۰
Fm
۱۰۱
Md
۱۰۲
No
۱۰۳
Lr
 
 
رنگ پس‌زمینه سن کشف را نشان می‌دهد:
روزگار باستان تا قرون وسطی قرون وسطی–​۱۷۹۹ ۱۸۰۰–​۱۸۴۹ ۱۸۵۰–​۱۸۹۹ ۱۹۰۰–​۱۹۴۹ ۱۹۵۰–​۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰
(۱۲ عنصر)
روزگار باستان تا قرون وسطی: تا قرون وسطی اکتشاف‌ها ثبت نشده‌است.
(۲۲ عنصر)
اکتشافات در عصر روشنگری
(۲۵ عنصر)
انقلابات علمی و صنعتی
(۲۴ عنصر)
عصر طبقه‌بندی عناصر; استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل طیف: بیسبودرن، روبرت بونزن، ویلیام کروکز، کیرشهف و دیگران
(۱۴ عنصر)
توسعه تئوری کوانتوم و مکانیک کوانتوم
(۱۶ عنصر)
بعد از پروژه منهتن، سنتز اعداد اتمی ۹۸ و بالاتر (برخورددهنده‌ها، روش‌های بمباران)
(۵ عنصر)
سنتزهای اخیر
رنگ عدد اتمی فازهای ماده را (در شرایط استاندارد دما و فشار) نشان می‌دهد: black=جامد green=مایع red=گاز grey=Unknown
کناره فراوانی طبیعی عنصر را نشان می‌دهد: دیرینه از واپاشی مصنوعی


سال نام عنصر نام کاشف ملیت
۱۶۶۹ فسفر گئورگ براندت سوئد
۱۷۶۶ ئیدروژن هنری کاوندیش بریتانیا
۱۷۷۱ فلوئور کارل ویلهلم شیله سوئد
۱۷۷۲ نیتروژن دیل راتفورد
۱۷۷۴ اکسیژن جوزف پریستلی انگلستان
کارل ویلهلم شیله سوئد
۱۷۷۴ کلر کارل ویلهلم شیله سوئد
۱۷۸۹ اورانیوم مارتین هاینریش کلاپروت آلمان
۱۷۸۹ بریلیوم لوئی نیکلای واکلن فرانسه
۱۸۰۳ ایریدیوم تنانت اسمیتسن انگلستان
۱۸۰۷ سدیم هامفری دیوی انگلستان
۱۸۰۸ منیزیوم هامفری دیوی انگلستان
۱۸۰۸ بور ژوزف لویی گیلوساک فرانسه
۱۸۱۷ لیتیوم یوهان اگوست آرفدسون سوئد
۱۸۲۳ سیلیسیوم یونس یاکوب برزلیوس سوئد
۱۸۲۵ آلومینیوم هانس کریستین اورستد دانمارک
۱۸۲۸ توریوم یونس یاکوب برزلیوس سوئد
۱۸۶۱ تالیوم سر ویلیام کروکس بریتانیا
۱۸۶۸ هلیوم پیر جانسن فرانسه
جوزف نورمن لوکی یر بریتانیا
۱۸۹۸ نئون سر ویلیام رمزی بریتانیا
۱۸۹۸ رادیوم ماری کوری لهستان
پیر کوری فرانسه
۱۸۹۸ پولونیوم ماری کوری لهستان
پیر کوری فرانسه
۱۸۹۹ رادون ارنست راترفورد نیوزیلند
۱۹۲۵ رنیوم والتر فریدریش نوداک
۱۹۴۰ نپتونیوم ادوین متیسون مک میلان ایالات متحده آمریکا
۱۹۴۴ آمریکیم گلن سیبورگ ایالات متحده آمریکا
رالف جیمز
لئون مورگان
آلبرت گیورسو ایالات متحده آمریکا
۱۹۴۴ کوریوم گلن سیبورگ ایالات متحده آمریکا
رالف جیمز
لئون مورگان
آلبرت گیورسو ایالات متحده آمریکا
۱۹۴۹ برکلیوم گلن سیبورگ ایالات متحده آمریکا
استانلی تامپسون
آلبرت گیورسو ایالات متحده آمریکا
۱۹۵۰ کالیفرنیوم گلن سیبورگ ایالات متحده آمریکا
استانلی تامپسون
آلبرت گیورسو ایالات متحده آمریکا
کنت استریت