جهان انگلیسی‌زبان

کشورهای انگلیسی‌زبان کشورهایی هستند که زبان انگلیسی پرکاربردترین زبان بین مردمانشان، یا زبان رسمی اول کشورشان است.

کشورهایی که انگلیسی در آن‌ها زبان رسمی است. (دفاکتو یا دوژور)
  زبان رسمی اکثریت
  زبان رسمی اقلیت
  یکی از دو زبان رسمی اکثریت
  یکی از دو زبان رسمی اقلیت
  غیررسمی
  رسمی نیست، اما بیشتر مردم آن را می‌دانند
  رسمی نیست اما عدهٔ کمی آن را می‌دانند
  اطلاعات موجود نیست

برخی از کشورهای انگلیسی‌زبان عبارتند از:

جستارهای وابستهویرایش