جهان انگلیسی‌زبان

(تغییرمسیر از کشورهای انگلیسی زبان)

کشورهای انگلیسی‌زبان کشورهایی هستند که زبان انگلیسی پرکاربردترین زبان بین مردمانشان یا زبان رسمی اول کشورشان است.

کشورهایی که انگلیسی در آن‌ها زبان رسمی است. (دفاکتو یا دوژور)
  زبان رسمی اکثریت
  یکی از دو زبان رسمی اکثریت
  زبان رسمی اقلیت

برخی از کشورهای انگلیسی‌زبان عبارتند از:

جستارهای وابسته

ویرایش