کشورهای انگلیسی‌زبان

(تغییرمسیر از کشورهای انگلیسی زبان)

کشورهای انگلیسی‌زبان کشورهایی هستند که زبان انگلیسی پرکاربردترین زبان بین مردمانشان، یا زبان رسمی اول کشورشان است.

برخی از کشورهای انگلیسی‌زبان عبارتند از:

جستارهای وابستهویرایش

فهرست کشورهای انگلیسی‌زبان