کشورهای پیرامون خلیج فارس

به کشورهایی گفته می‌شود که در ساحل خلیج فارس قرار گرفته‌اند. این کشورها به جز ایران، همه جزء کشورهای عربی هستند. خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن با توجه به قرارگرفتن در قلب خاورمیانه، یکی از مهمترین مناطق دنیا به شمار می‌رود. ایران بیشترین، و عراق کمترین ساحل را با خلیج فارس دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش