کشورهای حوزه دریای بالتیک

کشور های بالتیک

کشورهای حوزه دریای بالتیک در شمال‌شرق اروپا قرار دارند و شامل کشورهای لیتوانی، لتونی و استونی هستند. این سه کشور هر سه جزء اتحادیه اروپا هستند.

از بالا به پایین استونی، لتونی و لیتوانی

پانویسویرایش

منابعویرایش