قلمروی مشترک‌المنافع

قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمرو کشورهای همسود از مستملکات و اکثر مستعمرات سابق امپراتوری بریتانیا تشکیل یافته‌است که در آن‌ها چارلز سوم به‌طور رسمی به عنوان رئیس کشور شناخته می‌شود. به جز بریتانیا که چارلز خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر «فرماندار کل» که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و به دستور چارلز انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.

  قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع
  قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع ماوراء دریاها
  قلمروها و سلطه‌های سابق که اکنون جمهوری هستند


جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Member countries". The Commonwealth (به انگلیسی). Retrieved 2019-03-30.