قلمروی مشترک‌المنافع

قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمرو کشورهای همسود از مستملکات و اکثر مستعمرات سابق امپراتوری بریتانیا تشکیل یافته‌است که در آن‌ها چارلز سوم به‌طور رسمی به عنوان پادشاه و رئیس کشور شناخته می‌شود. به جز بریتانیا که چارلز خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر «فرماندار کل» که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و به دستور چارلز انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.

  قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع
  قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع ماوراء دریاها
  قلمروها و سلطه‌های سابق که اکنون جمهوری هستند


جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. "Member countries". The Commonwealth (به انگلیسی). Retrieved 2019-03-30.