کفاشی در کارگاه‌های کفش بازار تهران، فروردین ۱۳۹۰
نقاشی از رافائل فون آمبروس که یک کفشدوز پیر را در قاهره نشان می‌دهد.

کَفّاشی یا کفشدوزی (همچنین:اِسکافی) فرایند ساخت(تولید) پاپوش(کفش) که در اصل با دست ساخته می شد و امروزه کفاشی دستی سنتّی به شکل گسترده جایگزین ساخت انبوه صنعتی کفش شده‌است.

منابعویرایش