کفشک‌ماهیان راست‌روی

کفشک‌ماهیان راست‌روی
Pleuronectes platessa.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طناب‌داران
رده: پرتوبالگان
راسته: کفشک‌ماهی‌سانان
زیرراسته: پهن‌ماهی‌واریان[۱]
تیره: پهن‌ماهیان
زیرخانواده‌ها

Eopsettinae
Hippoglossinae
Hippoglossoidinae
Lyopsettinae
Paralichthodinae
راست‌رویان
Poecilopsettinae
Rhombosoleinae
For genera and species see text

کفشک‌ماهیان راست‌روی (Pleuronectoidei) از خانواده‌های ماهیان از راسته کفشک‌ماهی‌سانان است.

این نوع ماهیان در آشپزی ژاپنی با نام کاره‌ی (به ژاپنی: カレイ Karei) مصرف می‌شود و یکی از انواع سوشی است. شکل این ماهی پهن است و از خصوصیات آن این ست که همواره طرف چپ بدن او مماس با ته دریاست و بنابراین هر دو چشم او در طرف راست بدن این ماهی قرار دارد.

نگارخانه

منابع

  1. Pleuronectoidei