کف زدن یا دست زدن عمل زدن کف دست‌ها به هم جهت تأیید یا ایجاد آلودگی صوتی است. مخاطب معمولاً بعد از یک اجرا از قبیل کنسرت موسیقی، سخنرانی یا تئاتر یا نمایش به‌عنوان نشانه‌ای جهت خوشحالی و تأیید آن را به کار می‌برد.

تشویق جمع گرفته شده در فستیوال هنرهای عربی لیورپول ۲۰۰۶

منابعویرایش