کلاه از سر برداشتن

کلاه از سر برداشتن نوعی احترام گذاشتن بخصوص در فرهنگ غرب می باشد.
به‌طور کلی کلاه از سر برداشتن نمادی برای ادای احترام و ارزش قائل شدن برای طرف مقابل می باشد.

رئیس جمهور آمریکا کالوین کولیج به احترام کلاه خود را برداشته است، 1924

پس زمانی که فردی در مقابل دیگری ایستاده است و کلاه را از سر برمی دارد نشانه اوج احترامی است که برای طرف مقابل قائل است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش