کلاویخو

دیپلمات، نویسنده، و کاشف اسپانیایی

روی گونزالس کلاویخو اسپانیایی: Ruy González de Clavijo‎ (درگذشته ۲ آوریل ۱۴۱۲) نویسنده و جهانگرد اسپانیایی که فرستاده مخصوص هانری سوم پادشاه کاستیل به نزد تیمور گورکانی بود و شرح مسافرت خویش را در سفرنامه‌ای نگاشت.

RuyGonzalezdeClavijo.JPG

سفرنامهویرایش

در سفرنامه کلاویخو شرح کامل سفارت وی و سفرش (بین سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ میلادی) از مایورکای اسپانیای تا سمرقند و همچنین کشورها و شهرها و شاهان و حاکمان و اوضاع و احوال مردم آن عصر را خصوصاً ایران عصر تیموری را می‌توان به وضوح دریافت.

نکات جالبویرایش

در این سفرنامه اولین بار در طول تاریخ از نام تهران اسمی به میان می آید. مدت زمان این سفر آنقدر طولانی و مشقات ان سخت بوده که چند تن ار همراهان گونزالز کلاویخو بیمار شده و می‌میرند.

مسعود رجب نیا، مترجم این سفرنامه در بخشی از مقدمهٔ کتاب نگاشته: «کلاویخو بویژه از شمال غربی ایران تا شمال شرقی را پیموده‌است. از آنجا که نظری دقیق و تیزبین داشته بسیاری از امور را چه از لحاظ اجتماعی و چه از نظر اداری و سیاسی دریافته و نوشته‌است.»

منابعویرایش

  • سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رجب نیا، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۴