کلبسیلا

سرده‌ای از انتروباکتریاسه

کلبسیلا (نام علمی: Klebsiella) نام یک سرده از تیره انتروباکتریاسه است. کلبسیلاها باکتریهایی گرم منفی، غیر متحرک، اکسیداز منفی و استوانه‌ای شکل هستند. کپسول پلی ساکاریدی دارند. معروفترین عضو این جنس کلبسیلا پنومونیه است.

زیر مجموعه‌هاویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش