باز کردن منو اصلی
طرح ژان شاردن از یک کله‌منار با کله چهارپایان شکارشده در سال‌های 1670 میلادی

در گذشته، در برخی از جنگ‌ها به ویژه هنگامی سپاهی پیروز می‌شد سر اسیران یا سر کشته‌شدگان در جنگ را بریده و به شکل یک تپه بزرگ و مناره می‌ساختند که بدان کله‌منار می‌گفتند. به عنوان نمونه در جنگ چلدر مصطفی‌پاشا دو کله منار از کشتگان ایرانی بر پا کرد. همچنین در نبرد کرتسانیسی، آغا محمدخان این کار را با کشتگان گرجی کرد.

منابعویرایش