کله‌منار

(تغییرمسیر از کله منار)
طرح ژان شاردن از یک کله‌منار با کله چهارپایان شکارشده در سال‌های 1670 میلادی

در گذشته، در برخی از جنگ‌ها به ویژه هنگامی سپاهی پیروز می‌شد سر اسیران یا سر کشته‌شدگان در جنگ را بریده و به شکل یک تپه بزرگ و مناره می‌ساختند که بدان کله‌منار می‌گفتند. به عنوان نمونه در جنگ چلدر مصطفی‌پاشا دو کله منار از کشتگان ایرانی بر پا کرد. همچنین در نبرد کرتسانیسی، آغا محمدخان این کار را با کشتگان گرجی کرد.

نمونه ديگر در محاصره اصفهان به دست "تيمور لنگ"، كه با حمله تيمور به اصفهان ، هفتاد و پنج هزار نفر از مردم اصفهان را كشت و با جمجه مردم يك كله منار (برجى ساخته شده از جمجمه) براى اثبات وحشى گرى خود ساخت

منابعویرایش