کُلون یا چفت قطعهٔ چوبی یا فلزی است که به پشت در نصب می‌کنند تا به وسیلهٔ آن در را از داخل ببندند.

کلون قدیمی
یک چفت امروزی

منابعویرایش