کلید شکست (به انگلیسی: Break key) یک کلید در اکثر صفحه کلیدها برای وقفه عملیات در محیط کنسول یا ترمینال استفاده می‌شود. کلید شکست ممکن است بصورت کلید مکث/شکست (به انگلیسی: Pause/Break) نیز نوشته شود.

دکمه مکث/شکست

تاریخ

دکمه شکست از زمان قرن نوزدهم، دکمه ای برای شکستن دور یا گردش تلگراف بود. در زمان معرفی صفحه کلید IBM در سال ۱۹۸۵ که به مدل M 101-key شناخته می‌شد، این دکمه با ترکیب Pause Break به صورت یک کلید استفاده شد.

در برنامه‌نویسی

در محیط بدون گرافیکی کنسول می‌توان حلقه‌های بی پایان را با کلید شکست، پایان داد.

جستارهای وابسته

منابع