باز کردن منو اصلی

کموکاین ها یا کموکین ها خانواده‌ای از سیتوکین‌های با اندازه کوچک یا پروتئینهای تولید شده توسط سلولها هستند. نام این خانواده از خاصیت آن‌ها برای جذب سلول‌های پاسخ دهنده الهام گرفته شده‌است.

IL8 Solution Structure.rsh.png
ساختمان گسترده اینترلوکین ۸، کموکاینی از زیرخانواده سی ایکس سی (CXC)
Small cytokines (intecrine/chemokine), interleukin-8 like
Identifiers
Symbol IL8

Pfam PF00048
InterPro IPR001811
SCOP 3il8
ساختارهای PDB در دسترس:

1dokA:24-90 1dol :24-90 1donA:24-90 1mcaB:29-90 1ml0D:24-90 1domB:24-90 1bo0 :24-90 1ncvB:24-90 1esrA:24-90 1eot :24-88 2eot :24-88 1eihA:27-89 1eigA:27-89 1je4A:24-89 1hunA:24-89 1humA:24-89 1b53B:24-88 1b50B:24-88 1eqtB:26-88 1rtoB:24-88 1u4rD:24-88 1hrjB:24-88 1u4pB:24-88 1b3aB:25-88 1rtnA:24-88 1u4lA:24-88 1u4mA:24-88 1g91A:45-109 2hcc :48-108 1zxtA:26-91 1vmpA:26-89 1cm9B:26-89 1hfgA:26-89 1hfnA:26-89 1hhvA:26-89 1hffA:26-33 1g2sA:24-88 1g2tA:24-88 1j8iA:23-84 1j9oA:23-84 1el0A:24-88 1nr4A:24-88 1nr2A:24-88 1f2lB:26-89 1b2tA:26-89 1m8aA:27-89 1ha6A:28-90 2il8A:29-93 1ilpA:28-93 1qe6A:28-93 1ikm :31-93 3il8 :32-93 1ikl :31-93 1icwB:34-93 1ilqB:28-93 1il8B:29-93 1tvxC:61-121 1napD:59-121 1f9pA:54-121 1mgsB:35-101 1mshA:35-101 1msgA:35-101 1mi2A:28-94 1rhpD:38-98 1f9sB:32-98 1pfmC:39-98 1f9rD:32-98 1pfnA:39-98 1f9qD:32-98 1dn3A:87-98 1plfD:21-82 1rjtA:22-89 1o7zB:22-89 1o7yB:22-89 1o80A:22-89 1lv9A:22-89 1sdf :22-87 1qg7B:22-87 1a15B:29-85 2sdf :22-87 1vmcA:22-87

ویژگی‌هاویرایش

پروتئین‌هایی که به عنوان کموکاین طبفه بندی می‌شوند دارای ویژگی‌های ساختاری مشابهی همچون اندازه کوچک (۸ - ۱۰ کیلودالتون) و حضور چهار عدد مولکول سیستئین در جایگاه‌های کلیدی ساختاری هستند. برخی از کموکاین‌ها دارای نقش پیش-التهاب هستند و در هنگام التهاب، سلول‌های ایمنی را به مکان عفونت فرا می‌خوانند. دیگر کموکاین‌ها در نگهداری همئوستاز نقش دارند و باعث حرکات سلول‌ها در طی فرایند طبیعی رشد و گسترش سلول می‌شوند. کموکاین‌ها در همه مهره داران و برخی باکتریها یافت می‌شوند.[۱][۲]

کموکاین‌ها در چهار گروه CXC ، CC ، CX3C و XC تقسیم بندی می‌شوند و از طریق یک پروتئین غشایی بنام جی پروتئین اثر می‌کنند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش