کمپوچیای دمکراتیک

کمپوچیای دمکراتیک نام دولت تحت کنترل خمرهای سرخ بود؛ که بین ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ در کشور آسیای جنوب شرقی کامبوج حکومت میکردند. این دولت پس از شکست جمهوری خمر لون نول از نیروهای خمر سرخ تأسیس شد. این دولت پس از از دست دادن کنترل بیشتر خاک کامبوج به دلیل اشغال توسط ویتنام به عنوان یک دولت در سایه مورد حمایت چین به بقای خود ادامه داد. خمرهای سرخ در ۱۹۸۲ دولت ائتلافی جمهوری کمپوچیا را با دو حزب چریکی غیر کمونیست تشکیل داد که مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفت. این دولت در ۱۹۹۰ به کامبوج تغییر نام داد.

Democratic Kampuchea

កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
Kâmpŭchéa Prâcheathippadey
Kampuchea
۱۹۷۵–۱۹۷۹
پرچم Kampuchea
پرچم
Emblem Kampuchea
Emblem
سرود: Dap Prampi Mesa Chokchey
ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ
"Great Victorious Seventeenth of April"
Location of Democratic Kampuchea
Location of Democratic Kampuchea
پایتختپنوم‌پن
زبان(های) رایجزبان خمر
حکومتسوسیالیسم دهقانی نظام تک‌حزبی under تمامیت‌خواهی
General Secretary 
• 1976–1979
پل پوت
Head of State 
• 1975–1976
نوردوم سیهانوک
• 1976–1979
Khieu Samphan
Head of Government 
• 1976–1979
پل پوت
قوه مقننهPeople's Representative Assembly
دوره تاریخیجنگ سرد
۱۷ آوریل ۱۹۷۵
۷ ژانویه ۱۹۷۹
واحد پولNone - currency was abolished.
پیشین
پسین
جمهوری خمر
People's Republic of Kampuchea
Coalition Government of Democratic Kampuchea
امروز بخشی از کامبوج

در دوران رهبری پل پوت، شهرها تخلیه شدند، مذهب سازمان یافته ملغی شد و مالکیت خصوصی، پول و بازارها حذف شدند. یک نسل کشی منجر به اتلاف ۲۰ درصد جمعیت کشور شد و بیشتر کشتارها ملهم از ایدئولوژی خمرهای سرخ بود که بر «انتقام بی تناسب» از اغنیا و ستمگران قدرتمند تأکید داشت. قربانیان شامل سرمایه داران غنی، افراد حرفه‌ای، روشنفکران، پلیس و کارمندان دولت و اقلیتهای قومی چون چینی، ویتنامی، لائو و چام بود.

کشتار تنها در ۱۹۷۹ با اشغال کشور توسط قوای جبهه متحد کمپوچیایی برای رهایی ملی و جمهوری خلق ویتنام که در پی آن جمهوری خلق کمپوچیا پایه نهاده شد پایان یافت. این دولت طرفدار شوروی بود و کشور نابود شده را از نو آفرید. این روند از قوای کمپوچیای دمکراتیک که در مرز تایلند مناطقی را تحت کنترل داشتند ضربه می دید. جمهوری خلق چین و بیشتر کشورهای غربی به شناسایی کمپوچیای دمکراتیک به عنوان دولت قانونی کشور ادامه دادند.

منابع ویرایش