کمیته مرکزی حزب کارگران کره

کمیته مرکزی حزب کارگران کره بدنه رهبری‌کننده حزب کارگران کره است. بنا به مقررات حزبی، کمیته مرکزی فعالیت‌های حزبی را بین کنگره‌های حزب انجام می‌دهد. این کمیته خود توسط کنگره حزب برگزیده می‌شود گرچه کنفرانس‌های حزب هم می‌تواند برای انجام این وظیفه فراخوانده شود.

کمیته مرکزی حزب کارگران کره
نماد
حزب کارگران کره
گونه
گونه
Supreme organ
محدودیت عضویت
Not fixed
رهبری
Authority
Jurisdiction
محل نشست‌ها
Headquarters of Workers' Party of Korea 01.jpg
The Central Committee Building
پیونگ‌یانگ، North Korea
وبگاه

کمیته مرکزی که اکنون بیش از ۳۰۰ عضو دارد لااقل ۶ ماه یک بار باید جلسه داشته باشد.

پلیتبوروویرایش

پلیتبورو هنگام جلسه نداشتن کمیته مرکزی حزب را رهبری می‌کند. در حال حاضر ۲۲ عضو کامل و ۱۶ عضو متغیر دارد.

گرچه قدرت اصلی رهبری‌کننده پرزیدیوم پلیتبورو است که شامل رهبر معظم کیم جونگ-اون می‌شود.

ترکیب کنونی پرزیدیوم پلیتبورو

منابعویرایش

  • Central Committee of the Workers' Party of Korea