کمیت برداری

کمیت برداری کمیتی در فیزیک است که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز می باشد. مهم‌ترین کمیت‌های برداری که می‌توان نام برد، عبارت‌اند از:

  1. جابه‌جایی
  2. سرعت
  3. شتاب
  4. نیرو
  5. میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی
  6. وزن
  7. گشتاور
  8. تکانه
VectorAB.svg

یکی از بهترین راههای تشخیص برداری بودن یا نبودن یک کمیت این است که بررسی کنیم آیا جمع آن کمیت خاصیت برداری دارد یا خیر. مثلاً جریان الکتریکی با وجود آنکه علاوه بر اندازه جهت نیز دارد ولی برداری نیست زیرا جمع جریان‌ها به صورت اسکالر صورت می‌گیرد .

در حالت بسیار کلی هر مجموعه عدد که به صورت یک ماتریس ستونی n×۱ قابل نوشتن باشد بردار گفته می‌شود. کاربرد این مفهوم در توصیف حالت سیستم‌ها به مراتب بیشتر از محاسبات پدیده‌های فیزیکی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Strang, Gilbert (July 19, 2005), Linear Algebra and Its Applications (4th ed.), Brooks Cole, ISBN 978-0-03-010567-8