کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌گردد.[۱] مطابق ماده ۳۴، کمیسیون آموزش و تحقیقات برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فن‌آوری، مطابق ضوابط این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.[۲]

اعضاویرایش

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سال اول مجلس یازدهم:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ علیرضا منادی سفیدان رئیس
۲ محمد وحیدی نایب رئیس اول
۳ سید محمد مولوی نایب رئیس دوم
۴ احمدحسین فلاحی سخنگو
۵ شیوا قاسمی‌پور دبیر اول
۶ حسین حق‌وردی دبیر دوم
۷ عضو
۸ عضو
۹ عضو
۱۰ عضو
۱۱ عضو
۱۲ عضو
۱۳ عضو
۱۴ عضو
۱۵ عضو
۱۶ عضو
۱۷ عضو
۱۸ عضو
۱۹ عضو
۲۰ عضو
۲۱ عضو
۲۲ عضو
۲۳ عضو

یادداشتویرایش

  1. ماده ۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصلاحات، اداره کل قوانین، اسفند ۱۳۸۲
  2. ماده ۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

منابعویرایش