کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است و برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی تشکیل می‌گردد.[۱]

اعضاویرایش

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سال اول مجلس یازدهم:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدرضا رضایی کوچی رئیس
۲ کمال علی‌پور خنکداری نایب رئیس اول
۳ منصور آرامی نایب رئیس دوم
۴ سید البرز حسینی سخنگو
۵ احمد جباری دبیر اول
۶ آرا شاوردیان دبیر دوم
۷ احمد دنیامالی عضو
۸ عضو
۹ عضو
۱۰ عضو
۱۱ عضو
۱۲ عضو
۱۳ عضو
۱۴ عضو
۱۵ عضو
۱۶ عضو
۱۷ عضو
۱۸ عضو
۱۹ عضو
۲۰ عضو
۲۱ عضو
۲۲ عضو
۲۳ عضو

منبعویرایش

  1. ماده ۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصلاحات، اداره کل قوانین، اسفند ۱۳۸۲