کناره‌گیری

کناره‌گیری از سلطنت یعنی رها کردن رسمی قدرت فرمانروایی و سلطنت که توسط پادشاه صورت می‌گیرد. کناره‌گیری‌ها نقش‌هایی مهم و گوناگون را در امر جانشینی در پادشاهی‌ها ایفا کرده است.

نخستین استعفای ناپلئون، در کاخ فونتن‌بلو در تاریخ ۴ آوریل ۱۸۱۴ میلادی امضاء شد.

منابع

پیوند به بیرون