کنتراست (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

کنتراست تفاوت درخشندگی رنگ در اشیاست؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: