کنترل بیماری

کنترل بیماری عبارتست از برنامه‌ها و عملیاتی که به طور پیوسته با هدف کاهش بروز، شیوع یا حتی ریشه‌کنی کامل یک بیماری انجام می‌شود.

منابعویرایش

  • عزیزی، دکتر فریدون؛ جانقربانی، دکتر محسن (۱۳۷۹). اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران. شابک ۹۶۴-۹۰۷۲۲-۹-۲. بیش از یک پارامتر |نام خانوادگی1= و |نام خانوادگی= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |نام1= و |نام= داده‌شده است (کمک)