باز کردن منو اصلی

کنت بک

دانشمند علوم کامپیوتر و مهندس آمریکایی

کنت بک خالق برنامه‌سازی مفرط و یکی از هفده بنیان‌گذار توسعه نرم‌افزاری چابک است.

کنت بک
Kent Beck no Workshop Mapping XP.jpg
زاده1961 (۵۷–۵۸ ساله)
شهروندیایالات متحده آمریکا
محل تحصیلدانشگاه اورگن
شناخته‌شده برایبرنامه‌سازی مفرط، الگوی طراحی (دانش رایانه)، JUnit
موقعیت‌های علمی
موضوع‌هامهندسی نرم‌افزار