کُنت (به انگلیسی: Count) و معادل مؤنث کُنتِس (به انگلیسی: Countess)، برابر با عنوان اِرل، یکی از القاب تاریخی نجیب‌زادگان در کشورهای اروپایی است. این واژه که از واژهٔ فرانسوی comte برگرفته شده و ریشه در لاتین comis دارد، معنای همراه می‌دهد.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet
امپراتور و امپراتریس
پادشاه و ملکه
نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
شاهزاده بزرگ و شاهدخت بزرگ
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس و پرنسس
انفان و انفانت
دوک و دوشس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرِفین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

کنت‌نشین یا کاونتی[الف] سرزمینی متعلق به کنت، امروزه در برخی کشورها برای تقسیمات سیاسی به اندازه شهرستان استفاده می‌شود.

کاربرد

ویرایش

در امپراتوری روم از واژهٔ کومیس در جایگاه «همراه امپراتور» یا «نماینده امپراتور» استفاده می‌شد. اواخر این دوره از این عنوان در مناصب اداری و نظامی درباری و ولایتی مختلفی استفاده گشت. در امپراتوری روم غربی کنت هر فرمانده بدون توجه به درجه را شامل می‌شد. از قرن هفتم در امپراتوری روم شرقی، کنت به فرماندهان واحدهای ۲۰۰ نفری گفته می‌شد.

در پادشاهی‌های جانشین امپراتوری روم در آلمان، از عنوان کنت برای فرماندهان واحدهای غیر متحرک استفاده گشت. فرانک‌ها و آلمانی‌ها، اوایل سده‌های میانی کنت یک مقام سلطنتی در دربار بود که مسئولیت‌های مختلفی از جمله امور مالی و اداره املاک را بر عهده داشت.

با این حال که مقام بسیاری از کنت به فرزندان آن‌ها به ارث می‌رسید، این عنوان در اصل موروثی نبود. در ایتالیا تمام پسران کنت، نیز کنت نامیده می‌شدند.

گاهی عنوان کنت به سبب خدمات افراد با نام یا بدون نام یک محل، از طرف پادشاه به صورت صرفاً تشریفاتی و بدون تعلق گرفتن زمین اعطا می‌گردید.

یادداشت

ویرایش
  1. County

منابع

ویرایش