کنت (عنوان)

(تغییرمسیر از کنت (لقب))

کُنت (به انگلیسی: Count) برای مردان و کُنتس (به انگلیسی: Countess) برای زنان، برابر با اِرل انگلیسی، واژه‌ای است که از زبان فرانسوی به فارسی آمده و یکی از لقب‌های نجیب‌زادگان در اروپا بوده‌است. این واژه ریشه در زبان لاتین دارد و در این زبان معنای همنشین و همپیمان می‌داده‌است. سپس در روم معنای همنشین امپراتور و آنگاه نمایندهٔ امپراتور را یافت. در نبود واژه‌ای مؤنث برای نامیدن همسر ارل در انگلستان، این دست خانم‌ها را به ناچار «کنتس» می‌گویند.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet of an earl
امپراتور و امپراتریس
شاه و ملکه
نایب‌السلطنه و نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
انفان و انفانت
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس بزرگ و پرنسس بزرگ
دوک و دوشس
پرنس و پرنسس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرافین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

منابعویرایش