کنستانتین دوم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کنستانتین دوم ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره نماید: