کنستانتین سوم

هراکلیوس نووس کنستانتینیوس (به لاتین: Heraclius Novus Constantinus) امپراتور بیزانس بود که نامش نیز به اختصار کنستانتین سوم بود، او و همسرش گرگوریا در سال ۶۴۱ میلادی به مدت کوتاهی حکمرانی کردند که به دورهٔ حکومت چهار ماهه نیز مشهور است، آنان دختری به نام مانیانه داشتند که با یزدگرد سوم؛ آخرین شاه ساسانی ازدواج کرد.

کنستانتین سوم
Κωνσταντῖνος Γ΄
امپراتور بیزانس (روم شرقی)
Solidus-Heraclius-sb0764.jpg
سکهٔ طلایی منقوش به تصاویر امپراتور هراکلیوس همراه با دو پسرش کنستانتین سوم و هراکلوناس
سلطنتفوریه ۶۴۱ - مه ۶۴۱
پیشینهراکلیوس
جانشینهراکلوناس
درگذشتهمه ۶۴۱ (۲۸ یا ۲۹ سال)
همسر
  • گرگوریا
فرزند(ان)کنستانس دوم
تئودوسیوس
مانیان
نام کامل
هراکلیوس نووس کنستانتینوس
دودمان-
پدرهراکلیوس
مادراودوکیا
پیشین:
هراکلیوس

امپراتور بیزانس
مه۶۴۱-فوریه۶۴۱ میلادی
جانشین:
هراکلوناس

منابعویرایش