کنفرانس جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

کنفرانس جهانی صلیب سرخ و هلال احمر یکی از مهمترین نشست‌های بشردوستانه در سطح جهانی است. «کنفرانس جهانی» در واقع شورای عالی نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر محسوب می‌شود.

در این کنفرانس، که معمولاً با دوره چهارساله برپا می‌شود، « تیم نماینده دولت‌های »[۱] عضو در کنوانسیون‌های ژنو[۲] و اعضای نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گردهم می‌آیند و در موضوعات «بشردوستانه» و مشترک، گفتگو و تصمیم گیری می‌کنند.

مطابق قوانین و دستورالعمل‌های «نهضت»: ۱-اعضای «کنفرانس جهانی» (بر اساس بند ۹ قوانین مربوطه)عبارتند از:

۲- ناظران و دیده بان‌ها[۳] که توسط کمیسیون‌های مربوطه جهت شرکت در کنفرانس دعوت می‌گردند.

کنفرانس جهانی از سال 2006 حرکت جدیدی با عنوان صلیب سرخ، هلال احمر، کریستال سرخ آغاز نمود تا مشارکت و همراهی کشورهای بیشتری را جلب نماید.

پانویسویرایش

  1. Satates parties
  2. Geneva Conventions
  3. observers

منابعویرایش