باز کردن منو اصلی

کنیامردم با نام علمی Kenyanthropus سرده‌ای منقرض‌شده از دودمان انسان است. گونهٔ معروف آن کنیامردم پخت‌رخ است. عده‌ای نیز انسان رودولفی را گونه‌ای از این سرده می‌دانند: کنیامردم رودولفی.